close

Obory

Učební obory vhodné pro žáky základních škol i pro absolventy praktických základních škol a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Na odborném učilišti je v jednom týdnu teoretické a v druhém praktické vyučování. To zpravidla probíhá v 1. ročníku v cvičných dílnách školy. Ve vyšších ročnících žáci vykonávají odborný výcvik na smluvně zajištěných pracovištích skutečného provozu.

Denní dvouletou formu nástavbového studia je možno otevřít každý rok. Dálkovou formu (konzultace probíhají o víkendech) je možno otevřít vždy po dokončení cyklu - každé 3 roky. 

S výběrem oboru Vám pomůže výchovný poradce vaší školy nebo náši výchovní poradci Mgr. Anežka Chládková a Mgr. Andrea Hušková.