close

Tesařské práce

36-64-E/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti v Plané a na stavbách na Tachovsku. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Tesařské práce při novostavbách a rekonstrukcích budov.

Po ukončení studia absolvent ovládá

 • Přípravu a organizaci pracoviště
 • Orientaci v projektové dokumentaci jednoduchých staveb
 • Technologické a pracovní postupy tesařských prací
 • Zhotovování a čtení jednoduchých výkresů a náčrtů tesařských konstrukcí
 • Provádění jednoduchých výpočtů spotřeby materiálů
 • Přípravu materiálu a stavebních prvků
 • Jednoduché montážní práce při osazování prvků staveb

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Odborné kreslení, materiály, strojní zařízení, přestavby budov, technologie, odborný výcvik

Rozvržení výuky

 • V prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky
 • Ve třetím ročníku střídají 2 dny teoretické výuky a 8 dní praktického výcviku

Pracoviště odborného výcviku

 • Ve vlastních dílnách stavební výroby pod dohledem učitelů odborného výcviku
 • Práce na zakázkách s možností odměny za produktivní práci
 • Práce ve smluvně zajištěných firmách

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

 • Stavební dělník pro tesařské práce
 • Tesař ve stavebních firmách
 • Pacovník v oblasti stavební údržby
 • Tesař na bytových stavbách