close

Domov mládeže

Domov mládeže je ubytovacím zařízením Střední školy živnostenské a Základní školy v Plané

Domov mládeže slouží primárně k ubytování žáků školy. Vzhledem k dostatečné kapacitě nabízí ubytování i pro ostatní návštěvníky Plané - účastníky turistických akcí, rodinné rekreace i sezónní zaměstnance. Vybavení jednací místností a klubovnou umožňuje i konání firemních a společenských akcí s ubytováním.