close

Mimořádné opatření

POZOR ZMĚNA!!!

INFORMUJEME VÁS, ŽE NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Č. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ZE DNE 19. 4. 2021 SE S ÚČINNOSTÍ OD 26. 4. 2021 UMOŽŇUJE NAD RÁMEC DOPOSUD PLATNÝCH VÝJIMEK PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ A PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL VŠECH ROČNÍKŮ PO PROVEDENÍ TESTU NA COVID-19 S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM.

ODBORNÝ VÝCVIK BUDE PROBÍHAT DLE ROZVRHU! 

S dotazy se obracejte na svého třídního učitele.

Celé znění mimořádného opatření vlády naleznete níže.


Školské poradenské pracoviště pracuje on-line.
Žáci a rodiče se mohou v případě potřeby (školní a výchovné problémy) obrátit na výchovného poradce školy nebo na metodika prevence.

Kontakty:
Výchovný poradce - Mgr. Anežka Chládková, tel. 775 853 752, e-mail: chladkova@sszplana.cz
Metodik prevence - Mgr. Andrea Hušková, tel. 607 907 107, e-mail: huskova@sszplana.cz