close

Střední škola živnostenská a Základní škola

Školství v Plané má tradici dlouhou mnoho století, která je spojená i s námi. Našim studentům a žákům však nabízíme vzdělání, díky kterému najdou snadno uplatnění v 21. století.
Důležité upozornění
Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.