close

Přijímací řízení

Podrobnosti, informace a dokumenty k přijímacímu řízení

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete v souboru zde nebo na následujících stránkách https://dipsy.cz/prihlaska/intro

Veškeré informace jak podat přihlášku na střední školu a potřebné dokumenty naleznete níže nebo na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz

 

Přijímací řízení - informace

Úvodní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 na Střední školu živnostenskou a Základní školu, Planá, Kostelní 129, 348 15 Planá


• Nové webové stránky k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz
• Finální kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2024 na www.sszplana.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a na úřední desce školy

 

Termín podání přihlášky do prvního kola
• Odevzdat přihlášku ke vzdělávání mezi 1. a 20. únorem 2024

Způsoby podání přihlášek
• Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis), podrobnosti na www.prihlaskynastredni.cz .

Potvrzení od lékaře
• Je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce).
• Na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Hodnocení z předchozího vzdělávání
• Je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce).

Organizace JPZ
• Jednotná přijímací zkouška (JPZ), jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024
• Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. náhradní termín: pondělí 29. dubna 2024
2. náhradní termín: úterý 30. dubna 2024 

• Podrobné informace naleznete na webových stránkách https://prijimacky.cermat.cz/

Kde se budou konat přijímací zkoušky
• Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
• Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Určení priority jednotlivých škol
• Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
• Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
• Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Přijetí
• Elektronicky přihlášení žáci obdrží registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky JPZ, v potvrzení o přijetí přihlášky. Při využití výpisu ze systému bude toto číslo na ní vytisknuté (opět bude v mailu na obdrženém PDF k vytisknutí). V případě přihlašování prostřednictvím tiskopisu se jej dozvíte z pozvánky k JPZ, v případě přihlášení pouze do nematuritních oborů bez školní přijímací zkoušky, bude registrační číslo zasílat ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem.
• Výsledky budou zveřejněny 15. května 2024 na úřední desce školy, na webových stránkách školy nebo v informačním systému.