close

Přijímací řízení

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v souborech níže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v souborech níže.

Termín pro podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je do 30. května 2022.

Přihláška se také považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 6. června 2022 po dobu 15 dnů.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí přihlášky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Nejpozději do 13. června 2022 bude pouze nepřijatým uchazečům zasláno rozhodnutí o nepřijetí.