close

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 naleznete v odkazu níže.

Výsledky přijímacích zkoušek 2023/2024 2. kolo

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v souborech níže.

Termín podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je do 31. května 2023.

Přihláška se také považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Seznam přijatých uchazečů do učebních oborů s výučním listem bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 5. června 2023 po dobu 15 dnů.

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí přihlášky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Nejpozději do 12. června 2023 bude pouze nepřijatým žákům zasláno rozhodnutí o nepřijetí.


Seznam přijatých uchazečů do nástavbového studia s maturitní zkouškou bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 5. června 2023 po dobu 15 dnů.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí přihlášky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Nejpozději do 12. června 2023 bude pouze nepřijatým žákům zasláno rozhodnutí o nepřijetí.