close

Přijímací řízení

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v souborech níže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Bližší informace, kritéria a přihlášky naleznete v souborech níže.

Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března 2023.

Přihláška se také považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Dvě samostatné přihlášky ke vzdělávání podává uchazeč i tehdy, když jsou oba zvolené obory na stejné škole.

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška!

Seznam přijatých uchazečů do učebních oborů s výučním listem bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 22. dubna 2023 po dobu 15 dnů.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí přihlášky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Nejpozději do 30. dubna 2023 bude pouze nepřijatým žákům zasláno rozhodnutí o nepřijetí.


Seznam přijatých uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku do oboru s maturitní zkouškou bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 29. dubna 2023 po dobu 15 dnů.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v písemném sdělení o přijetí přihlášky.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Nejpozději do 30. dubna 2023 bude pouze nepřijatým žákům zasláno rozhodnutí o nepřijetí.