close

Maturita

Termíny maturitních zkoušek a další informace

Praktická část MZ (účetnictví)                   30. 4. 2024

Společná část MZ (státní)                   2. 5. - 7. 5. 2024

písemná práce AJ (profilová)                    19. 4. 2024

písemná práce ČJL (profilová)                   26. 4. 2024

Svatý týden                                           9. 5. - 15. 5. 2024

Ústní část MZ (profilová a státní)      16. - 17. 5. 2024

 

Pedagogická rada pro maturanty              23. 4. 2024

 

 

Důležité termíny


Termín podání přihlášky studentem


Jarní zkušební období: do 1. prosince 2023

Podzimní zkušební období: do 25. června 2024


Přihláška se odevzdává řediteli školy na předepsaném formuláři, který studentům předá třídní učitelka.

Student odevzdá seznam přečtené literatury do 31. března 2024 pro jarní zkušební období a do 30. 6. 2024 pro podzimní období.