close

Maturita

Termíny maturitních zkoušek a další informace

Praktická část MZ (účetnictví)                   28. 4. 2023

Společná část MZ (státní)                   2. 5. - 5. 5. 2023

písemná práce AJ (profilová)                    14. 4. 2023

písemná práce ČJL (profilová)                   21. 4. 2023

Svatý týden                                           9. 5. - 15. 5. 2023

Ústní část MZ (profilová a státní)      22. - 25. 5. 2023

 

Pedagogická rada pro maturanty              25. 4. 2023

 

Důležité termíny


Termín podání přihlášky studentem


Jarní zkušební období: do 1. prosince 2022

Podzimní zkušební období: do 25. června 2023


Přihláška se odevzdává řediteli školy na předepsaném formuláři, který studentům předá třídní učitelka.

Student odevzdá seznam přečtené literatury do 31. března 2023 pro jarní zkušební období a do 30. 6. 2023 pro podzimní období.