close

Ochrana osobních údajů

V souladu s tzv. „GDPR" (General Data Protection Regulation), tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení") Vás informuji, že provádím zpracování údajů vaší organizace pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší objednávky a poskytování služeb (zasílání informací prostřednictvím e-mailů) a pouze těch údajů, které mi byly vaší organizací poskytnuty při objednávce služeb.

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Střední živnostenská a Základní škola Planá, Kostelní 129, 348 15 Planá.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a doručování informací. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smluvních vztahů. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi uzavřít a splnit.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují. Vaše osobní údaje správce nevyužívá k zasílání marketingových sdělení.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Správce na svých webových stránkách nepoužívá cookies.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jsou zpracovávány pouze údaje nezbytné pro uzavření obchodního vztahu, jde v podstatě o povinné informace, které musí každá organizace zveřejnit: Jméno, příjmení,název organizace, sídlo, doručovací adresa, IČO, DIČ, e-mailové adresy pro zasílání pošty, číslo účtu (pro identifikaci plateb), telefon.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po jejich získání pouze po nezbytnou dobu, stanovenou obecně závaznými právními předpisy, zejména pro vedení účetnictví, daňové účely a archivaci.

5. Další příjemci osobních údajů

Nejsou žádní další příjemci Vašich osobních údajů. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do jiných zemí, nebo organizací.

6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.