close

Spojový mechanik pro IT

26-59-H/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Teoretická výuka probíhá v Plané. Odborný výcvik v 1. ročníku v odborných učebnách školy, ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích u právnických či fyzických osob.

Po ukončení studia absolvent ovládá

  • Stavbu vnitřních a vnějších slaboproudých sítí
  • Údržbu telekomunikačních zařízení
  • Vyhledávání poruch telefonních a počítačových sítí

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, ekologie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Ekonomika, technické kreslení, základy elektrotechniky, elektrotechnická měření, telekomunikace, sdělovací sítě, odborný výcvik

Rozvržení výuky

Střídá se týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky

Pracoviště odborného výcviku

V 1. ročníku v odborných učebnách školy, ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích u fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k dané činnosti

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

V oblasti servisní péče v technických službách se zaměřením na elektrotechnická zařízení, kancelářskou techniku, provozní technickou údržbu v oborech automatizace (automatické výrobní linky a robotizovaná pracoviště)

Možnost dalšího vzdělávání

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem – možnost získání maturity

Obor otvíráme pod záštitou firmy MICROSOFT.

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata