close

Operátor skladování

66-53-H/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu a Europasu. Absolvent se uplatní v CTP Bor, CPI Ostrov u Stříbra, ve výrobních firmách s oběhem zboží a všude tam, kde je potřebná znalost logistiky. Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání.

Po ukončení studia absolvent ovládá

  • Obsluhu manipulační techniky a technologických zařízení
  • Příjem, skladování a výdej zboží či materiálu podle sortimentu
  • Kontrolu kvality a množství zboží a materiálu
  • Porovnání zjištěných stavů s údaji na průvodních dokladech
  • Evidenci stavu a pohybu zásob zboží a materiálu s využitím výpočetní techniky
  • Odbornou přípravu k získání osvědčení způsobilosti minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství
  • Výběr a používání vhodných manipulačních a technologických zařízení při manipulaci se zbožím a materiálem v souladu s bezpečnostními předpisy

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk (AJ nebo NJ), občanská nauka, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Ekonomika, technologie skladování, mechanizace skladování, administrativa skladování, zbožíznalství, odborný výcvik

Rozvržení výuky

po celou dobu studia se střídá týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky

Pracoviště odborného výcviku

Na smluvně zajištěných pracovištích s možností odměny za produktivní práci, například Hellmann Nová Hospoda, All you need Nová Hospoda, Eissmann Automotive Vysočany, Adis Halže, Grammer Tachov, Kaufland Mariánské Lázně a Elektrometall Mariánské Lázně.

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

V CTP Bor, CPI Ostrov u Stříbra, ve výrobních firmách s oběhem zboží a všude tam, kde je potřebná znalost logistiky

Možnost dalšího vzdělávání

Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání s cílem získat maturitu

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata