close

Praktická škola jednoletá

78-62-C/01 jednoletý obor vzdělání

Jednoletý obor zakončený získáním vysvědčení. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Učební obor 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá umožní absolventům s mentálním a dalším zdravotním postižením získat základní znalosti a manuální dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě, aby mohli vykonávat jednoduché pracovní činnosti a domácí práce.

Po ukončení studia absolvent ovládá

  • Jednoduché pracovní činnosti
  • Praní a žehlení prádla a oděvů
  • Domácí práce
  • Přípravu jednoduchých pokrmů a nápojů

Rozvržení výuky

Po celou dobu studia se střídá týden teoretické výuky s praktickou výukou

Pracoviště odborného výcviku

Na školních pracovištích odborného výcviku pod dohledem učitelů a instruktorů odborného výcviku 

Možnosti uplatnění

  • Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata