close

Ubytovací služby

65-51-E/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Praktická výuka probíhá v 1. r. ve škole a ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Ve všech hotelových a ubytovacích zařízeních, ubytovnách či sociálních zařízeních.

Po ukončení studia absolvent ovládá

 • Elektrické úklidové stroje v rámci úklidových služeb
 • Praní a žehlení prádla a oděvů
 • Průmyslové pračky, mandly, žehličky a jiné spotřebiče
 • Přípravu jednoduchých pokrmů a nápojů
 • Základní pravidla obsluhy a stolování
 • Šití a opravy prádla a bytových doplňků

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Technologie, potraviny a výživa, zařízení závodů, stolničení, hospodářské výpočty, odborný výcvik

Rozvržení výuky

 • V prvním, druhém a třetím ročníku se střídá týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky

Pracoviště odborného výcviku

 • V prvním ročníku ve školních výcvikových prostorech pod dozorem vyučujících odborného výcviku
 • Ve druhém a třetím ročníku na odloučených pracovištích (hotely, lázeňské domy v regionu, pečovatelské domy) pod dohledem instruktorů odborného výcviku s možností odměny za produktivní práci

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

 • Vykonávání práce v hotelových provozech, v ubytovnách či sociálních zařízeních
 • Pomocné pracovní činnosti ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče
 • Úklidové práce v kancelářích a veřejných prostorách

 

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata