close

Zednické práce

36-67-E/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti v Plané a na stavbách na Tachovsku. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Zednické práce při novostavbách a rekonstrukcích budov.

Po ukončení studia absolvent ovládá

 • Přípravu a organizaci pracoviště
 • Orientaci v projektové dokumentaci jednoduchých staveb
 • Technologické a pracovní postupy zednických prací
 • Zednické, betonářské, omítkářské a izolační práce
 • Zhotovení jednoduché hydroizolace a tepelné izolace
 • Přípravu materiálu a stavebních směsí
 • Jednoduché montážní práce při osazování prvků staveb

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Odborné kreslení, materiály, strojní zařízení, přestavby budov, technologie, odborný výcvik

Rozvržení výuky

 • V prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky
 • Ve třetím ročníku střídají 2 dny teoretické výuky a 8 dní praktického výcviku

Pracoviště odborného výcviku

 • Ve vlastních dílnách stavební výroby pod dohledem učitelů odborného výcviku
 • Práce na zakázkách s možností odměny za produktivní práci

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

 • Stavební dělník pro zednické práce
 • Zedník ve stavebních firmách
 • Pacovník v oblasti stavební údržby
 • Zedník na bytových stavbách