close

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti v Plané a na stavbách na Tachovsku. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Malířské a natěračské práce.

Po ukončení studia absolvent ovládá

 • Organizační přípravu pracoviště pro natírání a určení nátěrového systému
 • Přípravu nových i starých povrchů pro malby a nátěry na omítkách
 • Míchání a tónování barev
 • Zhotovení dekorativní malby (linkování, válečkování, batikování, stříkání)
 • Vypracování jednoduché kompozice s písmem a zvětšeným obrazem
 • Orientaci ve stavebních výkresech (propočty malovaných ploch)
 • Provádí nátěry kovových konstrukcí, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Odborné kreslení, materiály, stavební konstrukce, technologie, odborný výcvik

Rozvržení výuky

 • V prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky
 • Ve třetím ročníku střídají 2 dny teoretické výuky a 8 dní praktického výcviku

Pracoviště odborného výcviku

 • Ve vlastních dílnách stavební výroby pod dohledem učitelů odborného výcviku
 • Práce na zakázkách s možností odměny za produktivní práci

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

 • Malíř při přípravě povrchů pro malby a nátěry na omítkách
 • Malíř, který provádí opravy maleb a nátěrů různými technikami
 • Malíř, který provádí malby v různých provedeních podle návrhů