close

Ošetřovatel

53-41-H/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Absolvent se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních.

Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Zdravotnický asistent.

Po ukončení studia absolvent ovládá

  • Poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky nebo radiologického asistenta
  • Asistence při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, cizí jazyk (německý – anglický), občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, informační a komunikační technologie, ekonomika, tělesná výchova

Odborné předměty

Somatologie, klinická propedeutika, základy epidemiologie a hygieny, teorie ošetřovatelství, zdravověda, zdravotnická psychologie, odborný výcvik

Rozvržení výuky

  • V prvním ročníku mají žáci čtyři dny teoretické výuky a jeden den odborný výcvik na odloučených pracovištích ve zdravotnických zařízeních.
  • Ve druhém a třetím ročníku se střídá týden teoretické výuky s týdnem odborného výcviku ve zdravotnických zařízeních.

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

  • Práce v různých zdravotnických a sociálních zařízeních – nemocnicích, ošetřovatelských centrech, domácí ošetřovatelské péči, léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech
  • Sociální péče, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních pro seniory, hospicích apod.

Možnosti dalšího vzdělávání

  • Odborné kurzy pro zdravotnické pracovníky
  • Nástavbové maturitní studium zdravotnický asistent
  • Vzdělání na středních zdravotnických školách v ošetřovatelských oborech