close

Pečovatelské služby

75-41-E/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Praktická výuka probíhá v 1. r. ve škole a ve 2. a 3. r. na smluvně zajištěných pracovištích. Učební obor je přednostně určen pro žáky s doporučením pedagogicko-psychologické poradny ke skupinové integraci.

Uplatnění: Ve zdravotnických a sociálních zařízeních zaměřených na pečovatelské práce a služby.

Po ukončení studia absolvent ovládá

 • Přímou obslužnou nebo asistentskou péči o klienta
 • Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti
 • Pomocné práce při přípravě pokrmů
 • Ruční a strojové praní a žehlení
 • Drobné opravy prádla
 • Základní úklidové práce v domácnosti

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Ochrana zdraví, somatologie, základy pečovatelství, zdravověda, psychologie, sociální služby, šití a opravy prádla, příprava pokrmů, úklidové práce, praní a žehlení prádla, odborný výcvik

Rozvržení výuky

 • V prvním a druhém ročníku se střídá týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky
 • Ve třetím ročníku střídají 2 dny teoretické výuky 8 dní praktického výcviku

Pracoviště odborného výcviku

Na odloučených pracovištích (zdravotnická a sociální zařízení, prádelny, výukové učebny šití a vaření) pod dohledem učitelů a instruktorů odborného výcviku

Ukončení studia

závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

 • Pečovatelské práce ve státních i nestátních sociálních zařízeních, v terénních sociálních službách
 • Práce v šicích dílnách a prádelnách i mimo resort zdravotnických a sociálních služeb
 • Pomocné práce v kuchyňských provozech
 • Úklidové práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních