close

Cukrář

29-54-H/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Teoretická výuka probíhá v Plané. Odborný výcvik v 1. ročníku v odborných učebnách SOU, ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích u právnických či fyzických osob.

Uplatnění: Ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven i na soukromé podnikání.

Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání.

Po ukončení studia absolvent ovládá

  • Výrobu dortů, zákusků, dezertů, koláčů, cukrovinek
  • Výrobu cukrářských ozdob modelováním
  • Obchodně-provozní aktivity

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, ekologie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

Ekonomika, biologie, chemie, suroviny, technologie, stroje a zařízení, odborné kreslení, obsluha a prodej, odborný výcvik

Rozvržení výuky

Střídá se týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky

Pracoviště odborného výcviku

V 1. ročníku v odborných učebnách školy, ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích u fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k dané činnosti

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

Ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků, po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven i na soukromé podnikání

Možnost dalšího vzdělávání

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem – možnost získání maturity

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata