close

Krejčí

31-58-H/01 tříletý obor vzdělání

Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Teoretická výuka probíhá v Plané. Odborný výcvik v 1. ročníku v odborných učebnách SOU, ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích u právnických či fyzických osob.

Uplatnění: Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance v zakázkové i průmyslové výrobě oděvů, prádla a ve firmách zhotovujících nejrůznější textilní výrobky. Umí zhotovovat základní druhy dámských oděvů a prádla z tkanin individuálním nebo průmyslovým způsobem, opravovat a upravovat oděvy a zhotovovat nejrůznější textilní výrobky. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých firmách a živnostech. Po získání nezbytné praxe v oboru je absolvent připraven i na soukromé podnikání.

Po vyučení je možno pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání.

Po ukončení studia absolvent ovládá

  • Výrobu oděvů, textilních výrobků, průmyslových textilních výrobků
  • Zpracovávat technické nákresy a technické popisy oděvů, textilních výrobků, konstruovat základní střihy jednotlivých dílů
  • Obchodně-provozní aktivity

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací

Český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, ekologie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Odborné

 

Rozvržení výuky

Střídá se týden teoretické výuky s týdnem praktické výuky

Pracoviště odborného výcviku

V 1. ročníku v odborných učebnách školy, ve 2. a 3. ročníku na smluvně zajištěných pracovištích u fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k dané činnosti

Ukončení studia

Závěrečná zkouška, získání výučního listu, získání Europassu

Možnosti uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středně velkých i malých firmách. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých firmách a živnostech

Možnost dalšího vzdělávání

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem – možnost získání maturity

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata