close

Soutěž KONTEXT 2022

Dne 31.března 2022 se uskutečnilo v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni
finále krajské on-line soutěže v porozumění odbornému anglickému textu KONTEXT.
V průběhu listopadu 2020 proběhly na středních školách 3 on-line kola, kdy museli žáci pod
dohledem učitele zodpovědět otázky k jednotlivým textům. Žáci byli rozděleni do 5 kategorií podle
typu školy a věku. Po několika týdnech bylo možné určit vítěze školních kol, kteří postoupili do finále
soutěže. Z naší školy se probojoval Ondřej Keszeli z 1. ročníku oboru Spojovací mechanik pro IT .
V rámci finále všichni soutěžící řešili závěrečný on-line test v počítačové učebně obdobně jako
ve školních kolech soutěže. Na základě výsledku finálového testu postoupilo v každé kategorii pět
soutěžících do ústního kola, které hodnotila odborná komise. „Náš Ondra" se umístil na 1. místě
kategorie III: žáci středních odborných učilišť. K vítězství mu gratulujeme.
Vítězové finálového kola obdrželipoukázky na nákup elektroniky a jazykové kurzy dle
vlastního výběru na Mezinárodní jazykové škole Západočeské univerzity v Plzni.Jako bonus pro
všechny vítěze (1 až 3.místo všech kategorií) obdrželi krásné dorty.
Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům,zúčastněným a také našim cukrářkám a
kuchařkám, které se pod vedením vyučujících mistrů odborného výcviku postarali o zajištění
občerstvení a dorty pro vítěze.