close

Prezentace školy

Naše škola se již tradičně účastní dvou výstav středních škol, a to akce v Plzni „ Posviť si na budoucnost“ a akce v Tachově „ Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním“. V Plzni jsme zájemcům ze základních škol nabízeli především obor Spojový mechanik pro IT a obor Ošetřovatel, jelikož tyto obory naše škola vyučuje jako jediná v Plzeňském kraji. V Tachově jsme prezentovali celou škálu učebních oborů, které se dají u nás studovat. Školu pomohli představit žáci třetího ročníku oboru Ošetřovatel a oboru Spojový mechanik. Na burzy škol navazují školní workshopy.

1. Burzy škol

Naše škola se již tradičně účastní dvou výstav středních škol, a to akce v Plzni „ Posviť si na budoucnost" a akce v Tachově „ Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním". V Plzni jsme zájemcům ze základních škol nabízeli především obor Spojový mechanik pro IT a obor Ošetřovatel, jelikož tyto obory naše škola vyučuje jako jediná v Plzeňském kraji. V Tachově jsme prezentovali celou škálu učebních oborů, které se dají u nás studovat. Školu pomohli představit žáci třetího ročníku oboru Ošetřovatel a oboru Spojový mechanik. Na burzy škol navazují školní workshopy.

2. Workshopy

Od 7. 11. 2022 do 21. 11. 2022 probíhaly na škole workshopy určené vycházejícím žákům základních škol. Každý den byli přivezeni našimi školními auty žáci dvou základních škol jak z tachovského, tak z chebského okresu. Každý učební obor měl připravený svůj workshop, takže si žáci ZŠ prakticky vyzkoušeli odborné dovednosti všech nabízených oborů. Ve škole žáci mohli se spojovými mechaniky montovat kabely a pracovat na 3D tiskárně, s budoucími malíři, tesaři a zedníky malovali na plátno a stavěli zeď a nakonec si vyzkoušeli být zdravotníky. Žákyně oboru Ošetřovatel zájemcům umožnily vyzkoušet si resuscitaci, obvázat ránu, ukázaly, jak se měří krevní tlak a pomohly správně uložit orgány do modelu lidského těla. Na pracovišti odborného výcviku v Bezdružické ulici proběhly ukázky oborů Cukrář, Krejčí a Kuchařské práce. Zde si žáci ZŠ pod vedením našich učitelů a především našich žáků vyzkoušeli přípravu palačinek, zhotovení a vyválení lineckého těsta, z kterého vyrobili košíčky a následně si je naplnili krémem a dozdobili. Tyto výrobky také ochutnali a někteří si je dokonce odvezli domů, kde se rodičům mohli pochlubit svou šikovností. Žáci učebního oboru Krejčí se svou paní učitelkou dětem připravili ukázky šití, práci se střihy a ukázky látek různých materiálů. Žáci ZŠ si vyzkoušeli šití na šicím stroji, sestavování a stříhání střihů na jednotlivé části oděvů.

Následovala návštěva domova mládeže, kde se jim věnoval vedoucí tohoto zařízení. Zde si žáci prohlédli pokoje ubytovaných žáků, zázemí pro trávení volného času a seznámili se s mnoha aktivitami, které zpestřují a obohacují duševní život ubytovaných.

Cílem workshopů je co nejvíce přiblížit žákům jak jednotlivé učební obory, tak celou školu, vzbudit u nich zájem o vyučení, ukázat jim možnosti budoucího pracovního uplatnění.

Na celé akci se podílelo mnoho našich šikovných děvčat i chlapců; všichni se prakticky profesionálně a s velkou chutí věnovali žákům ZŠ i jejich pedagogům.

3. Den otevřených dveří

Prezentaci školy završil Den otevřených dveří, který proběhl ve čtvrtek 24. 11. 2022 v budově školy od 8.00 do 17:00 hodin. Vyučující odborných předmětů společně se žáky připravili malé stánky, kde umístili ukázkový odborný materiál. Jednalo se o učební pomůcky pro žáky, učebnice, odbornou literaturu a u některých oborů i o výrobky žáků. Tento den navazoval na již zmíněné workshopy a byl určen především pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce. Návštěvníkům se individuálně opět věnovali jak vyučující, tak žáci školy. Novým zájemcům o učební obory a jejich doprovodu byly zodpovězeny dotazy týkající se nejen průběhu studia, ale i chodu školy a domova mládeže. Všichni se zároveň dozvěděli, jaké akce škola nabízí pro rozvoj odborných kompetencí a jaké pořádáme aktivity v rámci rozvoje kvalitních vztahů ve třídních kolektivech i napříč celou školou.

Mgr. Andrea Hušková

Mgr. Andrea Hušková

Workshopy 2022 část 1.

Workshopy 2022 část 2.