close

POKYNY PRO ŽÁKY NASTUPUJÍCÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY ŽIVNOSTENSKÉ

Pokyny a informace pro žáky nastupující do prvního ročníku

1. K zahájení šk. roku 2020/2021 se žák dostaví ve středu 1. září 2021 v 9. 00 hodin do budovy školy na adrese Kostelní 129, 348 15 Planá a přinese s sebou:
- vysvědčení z poslední třídy
- poznámkový blok a psací potřeby
- zdravotní průkaz (vyřídit v době prázdnin) – platí pro obory Ošetřovatel, Cukrář, Skladový operátor, Kuchařské práce, Pečovatelské služby.

Na základě epidemiologických nařízení bude u nastupujících žáků prováděno preventivní screeningové testování na Covid-19.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. V takovémto případě žádáme o doložení dokumentace.

Vzhledem k podání důležitých informací je účast zákonných zástupců na zahájení školního roku velice žádoucí! Z důvodu epidemiologických doporučení však nebudou vpuštěni do budovy školy a informace obdrží od třídních učitelů před budovou školy po skončení zahajovací hodiny.

2. Pokud žák bude požadovat ubytování na domově mládeže nalezne přihlášku na webových stránkách www.sszplana.cz/formulare.html nebo může požádat o zaslání přihlášky k ubytování do domova mládeže. O přihlášku je možné požádat i telefonicky na tel. čísle +420 605 252 132.

3. Vedení školy žádá zákonné zástupce žáků (zletilé žáky), kteří jsou v péči školských poradenských zařízení, aby se zahájením školního roku doložili doporučení školského poradenského zařízení, které poslouží k poskytování podpůrných opatření pro vzdělávání žáka.