close

POKYNY PRO ŽÁKY NASTUPUJÍCÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Pokyny pro žáky nastupující do prvního ročníku Střední školy živnostenské

1. K zahájení školního roku 2022/2023 se žáci nastupující do prvního ročníku střední školy dostaví v doprovodu zákonného zástupce ve čtvrtek 1. září 2022 v 9. 00 hodin do budovy školy na adrese Kostelní 129, 348 15 Planá a přinesou s sebou:
- vysvědčení z poslední třídy
- poznámkový blok a psací potřeby
- zdravotní průkaz (vyřídit v době prázdnin) – platí pro obory Ošetřovatel, Cukrář, Skladový operátor, Kuchařské práce, Pečovatelské služby

Vzhledem k podání důležitých informací je účast zákonných zástupců na zahájení školního roku velice žádoucí!

2. Vedení školy žádá zákonné zástupce žáků (zletilé žáky), kteří jsou v péči školských poradenských zařízení, aby se zahájením školního roku doložili doporučení školského poradenského zařízení, které poslouží k poskytování podpůrných opatření pro vzdělávání žáka.