close

Minulý týden se žáci 1. a 2. ročníků oboru Operátor skladování zúčastnili exkurze ve středisku Planá u M.L.firmy Primagra a.s.

Měli možnost vidět betonové silo pro skladování obilí s kapacitou 21 tis. tun včetně naskladňovacích technologií.