close

Informace pro nově nastupující žáky do učebních oborů pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče a žáci prvních ročníků,

k zahájení školního roku 2024/2025 se žáci nastupující do prvního ročníku střední školy dostaví v doprovodu zákonného zástupce v pondělí 2. září 2024 v 9.00 hodin do budovy školy na adrese Kostelní 129, 348 15 Planá. 

Předpokládané ukončení v 10.30 hod. 

 

Žáci budou mít s sebou:

- vysvědčení z poslední třídy

- poznámkový blok a psací potřeby

- průkazku na slevu jízdného

- průkazku zdravotní pojišťovny

- částky: 500 Kč na SRPŠ na školní rok, 300 Kč na oděvy s logem školy (reprezentace školy), 200 Kč na kopie (na školní rok), 1200 Kč na učebnice cizího jazyka (pouze obory typu H)

- zákonní zástupci žáků (zletilí žáci), kteří jsou v péči školských  poradenských zařízení, doloží doporučení školského poradenského zařízení, které poslouží k poskytování podpůrných opatření pro vzdělávání žáka

- vyplněné potvrzení o studiu pro státní sociální podporu, přídavek na dítě apod.

- kalkulačka vědecká (s funkcemi) 

- domácí obuv na přezutí do školy 

- sportovní oděv a obuv do tělocvičny a na hřiště (na první hodinu TV)

- pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy – na první den praxe (viz seznam jednotlivých oborů)

 

Upozornění:

Při nástupu do školy je nutné s sebou přinést výpis ze zdravotní dokumentace od lékaře Vašeho syna/dcery. Žáci, kteří nastoupí ke vzdělávání, absolvují povinnou pracovně-lékařskou prohlídku (vyhláška č.79/2013 Sb. - vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče). Tato prohlídka je nutná pro praktické vyučování a vstup na pracoviště odborného výcviku.

 

Organizace výuky

- teoretické vyučování – týdenní výuka teoretických a odborných předmětů

- praktické vyučování – týdenní výuka v prostorech dílen školy a na smluvních pracovištích

Týdenní cykly teoretického vyučování a praktického vyučování (odborný výcvik) se pravidelně střídají, viz rozvrh třídy.

Teoretické vyučování začíná v 8:00 hod. (výjimečně 7:05 h.) a končí nejpozději v 15.15 hod. 

Odborný výcvik v prvním ročníku začíná v 7.15 hod. a končí v 13.45 hod.

 

V září 2024 se uskuteční povinný adaptační kurz, na který bude vybírána záloha 3.000,-Kč. Podrobnosti budou sděleny na úvodní schůzce v den zahájení školního roku.

 

Odměna za produktivní práci a dotace od zřizovatele

Z důvodu bezhotovostního platebního styku školy se žákem si musí žák při nástupu do školy zřídit bankovní účet (lze zřídit zdarma), kam mu budou zasílány finanční prostředky za produktivní činnost.

 

Podrobné informace naleznete v dokumentu níže.