close

Informace pro nově nastupující žáky do učebních oborů pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a žáci prvních ročníků,
k zahájení školního roku 2023/2024 se žáci nastupující do prvního ročníku střední školy dostaví v doprovodu zákonného zástupce v pondělí 4. září 2023 v 9. 00 hodin do budovy školy na adrese Kostelní 129, 348 15 Planá.
Předpokládané ukončení v 10.30 hod.


Žáci budou mít s sebou:
- vysvědčení z poslední třídy
- poznámkový blok a psací potřeby

Od 1.7.2023 se mění zákonem č. 167/2023 Sb. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Od 1. 7. již nebude průkaz pro práci v potravinářství (zdravotní průkaz) vyžadován.
- zdravotní průkaz (vyřídit v době prázdnin) – platí pro obory Ošetřovatel, Cukrář, Skladový operátor, Kuchařské práce, Ubytovací služby 

- průkazku na slevu jízdného
- průkazku zdravotní pojišťovny
- částky: 500 Kč na SRPŠ na školní rok, 300 Kč na oděvy s logem školy (reprezentace školy), 200 Kč na kopie (na školní rok)
- zákonní zástupci žáků (zletilí žáci), kteří jsou v péči školských poradenských zařízení, doloží doporučení školského poradenského zařízení, které poslouží k poskytování podpůrných opatření pro vzdělávání žáka
- vyplněné potvrzení o studiu pro státní sociální podporu, přídavek na dítě apod.
- domácí obuv na přezutí do školy
- sportovní oděv a obuv do tělocvičny a na hřiště
- pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy (viz seznam jednotlivých oborů)


Upozornění:
Při nástupu do školy je nutné s sebou přinést výpis ze zdravotní dokumentace od lékaře Vašeho syna/dcery. Žáci, kteří nastoupí ke vzdělávání, absolvují povinnou pracovnělékařskou prohlídku (vyhláška č.79/2013 Sb. - vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Organizace výuky:
- teoretické vyučování – týdenní výuka teoretických a odborných předmětů
- praktické vyučování – týdenní výuka v prostorech dílen školy
Týdenní cykly teoretického vyučování a praktického vyučování (odborný výcvik) se pravidelně střídají, viz rozvrh třídy.
Teoretické vyučování začíná v 7:05 hod. a končí nejpozději v 15.15 hod.
Odborný výcvik v prvním ročníku začíná v 7.15 hod. a končí v 13.45 hod.

Odměna za produktivní práci a dotace od zřizovatele:
Z důvodu bezhotovostního platebního styku školy se žákem si musí žák při nástupu do školy zřídit bankovní účet (lze zřídit zdarma), kam mu budou zasílány finanční prostředky za produktivní činnost.

Podrobné informace naleznete v dokumentu níže.