close

Exkurze - Stora Enso Eesti

Žáci z obrou Tesař (https://www.sszplana.cz/tesarske-prace.html) absolvovali exkurzi v místní firmě Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.