close

Exkurze po Praze

Třídy se společně s anglicky mluvící průvodkyní podívali po Praze. Jejich cesta vedla od Prašné brány po Kapmu, v průběhu zajímavé procházky soutěžili ve vědomostní hře o Karlu VI. a místních památkách. Za odměnu si žáci prošli Staroměstské náměstí, kde právě probíhaly vánoční trhy