close

Základní škola

Vážení rodiče, informujeme vás, že od 8. 6. 2020 bude naše škola otevřená od 08:00 h – 12:00h. Výuka bude probíhat formou řízených konzultací, vždy za dodržení hygienických podmínek dle metodiky MŠMT a MZ. Účast dětí je dobrovolná, rozhodnutí je výhradně v kompetenci rodičů. Je však nutné dopředu kontaktovat třídního učitele, popříp. ZŘŠ Mgr. Miroslava Pelána (tel.: 734 785 533) o přítomnosti žáka na konzultacích. Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. FORMULÁŘ NALEZNETE V SEKCI O ŠKOLE/DOKUMENTY.