close

Slavnostní předávání výučních listů

Předávání výučních listů 20. 6. 2019

V prostorách Kostela sv. Petra a Pavla v Plané předalo vedení školy 46 úspěšným absolventům výuční listy. Slavnostní akt podpořila svou účastí a proslovem také starostka Města Planá, paní Mgr. Martina Němečková.
Po ukončení vzdělání v učebním oboru pokračují někteří absolventi také v maturitním nástavbovém studiu Podnikání na stejné škole.
Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme úspěšný start do další etapy jejich života.