close

Školní rok

Organizace školního roku 2021/2022

Vyučování, prázdniny

Zahájení vyučování

Středa 1. 9. 2021

Ukončení pololetí

1. pololetí: Pondělí 31. 1. 2022

2. pololetí: Čtvrtek 30. 6. 2022

Prázdniny

Podzimní: Středa 27. 10. 2021 a Pátek 29. 10. 2021

Vánoční: Čtvrtek 23. 12. 2021 - Neděle 2. 1. 2022 (výuka v pondělí 3. 1. 2022 - lichý týden)

Pololetní: Pátek 4. 2. 2022

Jarní: 7. 3. 2022 - 13. 3. 2022

Velikonoční: Čtvrtek 14. 4. 2022 (pátek 15. 4. 2022 je tzv. ostatním svátkem)

Hlavní: Pátek 1. 7. 2022 - Středa 31. 8. 2022

Zahájení vyučování 2022/2023

Čtvrtek 1. 9. 2022

Termíny PR SŠŽ

Hodnotící za 1. čtvrtletí: Úterý 16. 11. 2021 od 14.00

Klasifikační za 1. pololetí: Úterý 25. 1. 2022 od 14.00

Hodnotící za 3. čtvrtletí: Úterý 12. 4. 2022 od 14.00

Klasifikační za 2. pololetí:

  • Pro maturující žáky: Úterý 26. 4. 2022 od 14.00
  • Pro vycházející žáky: Úterý 24. 5. 2022 od 14.00
  • Pro ostatní žáky: Úterý 21. 6. 2022 od 14.00

Termíny PR ZŠ

Čtvrtek 18. 11. 2021

Čtvrtek 20. 1. 2022

Čtvrtek 21. 4. 2022

Čtvrtek 23. 6. 2022

Termíny maturitních zkoušek

Praktická část: Pátek 29. 4. 2022

Státní část: Pondělí 2. 5. - Čtvrtek 5. 5. 2022 

Ústní část: Pondělí 16. 5. - Středa 18. 5. 2022 

Volno na přípravu: 9. 5. - 13. 5. 2022

Termíny závěrečných zkoušek

Písemná zkouška: Středa 1. 6. 2022

Praktická zkouška: Čtvrtek 2. 6. - Středa 8. 6. 2022 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Ústní zkouška: Středa 15. 6. - Pátek17. 6. 2022 (dle rozpisu jednotlivých tříd)

Volno na přípravu ZZ: 9. 6. - 14. 6. 2022

Náhradní termín ZZ: 5. 9. - 9. 9. 2022

Termíny opravných zkoušek

Opravné zkoušky: 26. 8. - 31. 8. 2022

Prodl. klas: Do 30. 9. 2021

Vydání vysvědčení

Pro maturující žáky: Pátek 29. 4. 2022

Pro vycházející žáky: Středa 1. 6. 2022

Předání výučních listů: Úterý 21. 6. 2022

Pro ostatní žáky: Čtvrtek 30. 6. 2022