close

Přijímací řízení

Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů naleznete níže v souboru "Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019"

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 22. dubna do 30. dubna 2019.

Nejpozději do 30. dubna 2019 bude pouze nepřijatým žákům zasláno písemné oznámení. Nedílnou součástí vyhlášení je i příloha Kritéria přijímacího řízení v roce 2019.