close

Přijímací řízení

Ředitel Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na školník rok 2019/2020. Bližší informace naleznete níže v souboru "Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení rok 2019"

Termín pro podání přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení je pátek 16. srpna 2019.

Termín vydání rozhodnutí je pondělí 19. srpna 2019

Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy www.sszplana.cz v době od 19. srpna do 30. srpna 2019.

Nejpozději do 30. srpna 2019 bude pouze nepřijatým žákům zasláno písemné oznámení.