close

Oznámení - Volby do školské rady

Oznámení - Volby do školské rady

O Z N Á M E N Í

ve smyslu § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. 8. 2005, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 18. 11. 2014

se uskuteční dne

2. července 2021 od 8:00 do 18:00 hodin

Volby do školské rady

Volby proběhnou on-line formou v aplikaci FORMS

 

Do 14. 6. 2021 mají možnost zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci podávat návrhy na kandidáty pro volbu do školské rady v aplikaci FORMS.

V návrhu uvádějte: jméno, příjmení kandidáta a trvalé bydliště

Lhůta pro podání návrhů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků je ode dne vyhlášení voleb do pondělí 14. 6. 2021 do 18.00 hod. v aplikaci FORMS (odkaz bude rozeslán prostřednictvím aplikace Bakaláři).

Kandidátky budou zveřejněny od termínu ukončení podávání přihlášek do termínu konání voleb na webových stránkách školy www.sszplana.cz

Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků se uskuteční elektronicky v pátek 2. 7. 2021 od 8.00 hod do 18.00 hod. v aplikaci FORMS (odkaz bude rozeslán prostřednictvím aplikace Bakaláři).

Průběh voleb se řídí volebním řádem, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb do školské rady.

 

Podrobnosti naleznete v přílohách níže.