close

Mimořádné opatření

POZOR ZMĚNA!!!

INFORMUJEME VÁS, ŽE NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Č. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ZE DNE 12. 4. 2021 SE S ÚČINNOSTÍ OD 19. 4. 2021 UMOŽŇUJE NAD RÁMEC DOPOSUD PLATNÝCH VÝJIMEK SKUPINOVÁ KONZULTACE ŽÁKŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ANEBO ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM Z JINÝCH ROČNÍKŮ
A TO V MAXIMÁLNÍM POČTU 6 ŽÁKŮ V JEDNÉ SKUPINĚ PO PROVEDENÍ TESTU NA COVID-19 S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM. 

V NÁVAZNOSTI NA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY ČR Č. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ZE DNE 6. 4. 2021 JE S ÚČINNOSTÍ OD 12. 4. 2021 POVOLENA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA PRAKTICKÉ ŠKOLE JEDNOLETÉ PO PROVEDENÍ TESTU NA COVID-19 S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM. VÝUKA BUDE PROBÍHAT OD 12. 4. 2021 DLE BĚŽNÉHO ROZVRHU.

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ (ODBORNÝ VÝCVIK) NEPROBÍHÁ!!!

S dotazy se obracejte na svého třídního učitele.

Celé znění mimořádného opatření vlády naleznete níže.


Školské poradenské pracoviště pracuje on-line.
Žáci a rodiče se mohou v případě potřeby (školní a výchovné problémy) obrátit na výchovného poradce školy nebo na metodika prevence.

Kontakty:
Výchovný poradce - Mgr. Anežka Chládková, tel. 775 853 752, e-mail: chladkova@sszplana.cz
Metodik prevence - Mgr. Andrea Hušková, tel. 607 907 107, e-mail: huskova@sszplana.cz