close

Mimořádné opatření - domácí úkoly

Úkoly pro žáky budou zadávány v systému Bakaláři. Úkoly budou v sekci DOKUMENTY. Vypracované úkoly může žák odevzdat v sysému Bakaláři přes sekci DOKUMENTY, nebo na e-mail třídního učitele. V případě problému s odevzdáním úkolu, může žák kontaktovat svého třídního učitele telefonicky, viz sekce kontakty na webových stránkách školy.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nedostanete do pátku k zadání domácích úkolů, kontaktujte svého třídního učitele.

Žádáme žáky i všechny zákonné zástupce, aby sledovali webové stránky školy a KOMENS v systému Bakaláři.

Sdílené dokumenty v Bakalářích - postup práce s dokumenty