close

Mimořádné opatření

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1022/2020 ze dne 12. 10. 2020 a opatření MŠMT je s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) zakázána osobní účast žáků na střední škole, včetně praktického vyučování.

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ (ODBORNÝ VÝCVIK) NEPROBÍHÁ!

Tímto dnem škola přechází na distanční výuku.


POZOR ZMĚNA!!!

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY DOCHÁZÍ S ÚČINNOSTÍ OD 16. 10. 2020 K PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU I NA PRAKTICKÉ ŠKOLE JEDNOLETÉ!

PRO ŽÁKY PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ JSOU ZAVEDENY KONZULTAČNÍ HODINY KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 8.00 DO 10.00 HOD. NA ADRESE ZÁMECKÁ 853, 348 15 PLANÁ.


S dotazy se obracejte na svého třídního učitele.


DOMOV MLÁDEŽE BUDE UZAVŘEN!


Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ JE SEKRETARIÁT ŠKOLY A EKONOMICKÝ ÚSEK ŠKOLY DOČASNĚ UZAVŘEN.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTUJTE ZAMĚSTNANCE ŠKOLY NA UVEDENÝCH MOBILNÍCH ČÍSLECH NEBO PŘES E-MAIL

Sekretariát +420 777 480 270


Celé znění usnesení vlády a opatření MŠMT naleznete níže.