close

Maturita

Termíny maturitních zkoušek a další informace

Společná část MZ (státní): 1. 9. - 4. 9. 2020 

Ústní zkoušky (profilová a státní): 7. 9. - 11. 9. 2020

 

Důležité termíny


Termín podání přihlášky studentem


Podzimní zkušební období: do 27. července 2020
Přihláška se odevzdává řediteli školy na předepsaném formuláři.

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL do 25. července 2020