close

Maturita

Termíny maturitních zkoušek a další informace

Praktická část MZ (účetnictví) 30. dubna 2021

didaktické testy: 3. – 7. 5. 2021

písemné práce: 10. – 12. 5. 2021

Ústní část MZ 20. května 2021

 

Důležité termíny


Termín podání přihlášky studentem


Jarní zkušební období: do 1. prosince 2020

Podzimní zkušební období: do 25. června 2021


Přihláška se odevzdává řediteli školy na předepsaném formuláři.

Student odevzdá seznam přečtené literatury do 31. března 2021 pro jarní zkušební období a do 30. 6. 2021 pro podzimní období.