close

Maturita

Termíny maturitních zkoušek a další informace

Praktická část MZ (účetnictví)                   29. 4. 2022

Společná část MZ (státní)                   2. 5. - 5. 5. 2022

písemná práce (profilová)                      od 11. 4. 2022

Svatý týden                                           16. 5. - 20. 5. 2022

Ústní část MZ (profilová a státní)      23. - 24. 5. 2022

 

Pedagogická rada pro maturanty              26. 4. 2022

 

Důležité termíny


Termín podání přihlášky studentem


Jarní zkušební období: do 1. prosince 2021

Podzimní zkušební období: do 25. června 2022


Přihláška se odevzdává řediteli školy na předepsaném formuláři, který studentům předá třídní učitelka.

Student odevzdá seznam přečtené literatury do 31. března 2022 pro jarní zkušební období a do 30. 6. 2022 pro podzimní období.