close

PROVOZ ŠKOLY

POZOR ZMĚNA!!!

V NÁVAZNOSTI NA USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 13/2021 ZE DNE 7. 1. 2021 A OPATŘENÍ MŠMT JE S ÚČINNOSTÍ OD 11. LEDNA 2020 DO 22. LEDNA 2021 ZAKÁZÁNA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ A STUDENTŮ VŠECH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLE.

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ (ODBORNÝ VÝCVIK) NEPROBÍHÁ!!!

S VÝJIMKOU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ OBORU OŠETŘOVATEL VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

ŽÁCI PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ CHODÍ DO ŠKOLY!

S dotazy se obracejte na svého třídního učitele.

Celé znění usnesení vlády a opatření MŠMT naleznete níže.


Školské poradenské pracoviště pracuje on-line.

Žáci a rodiče se mohou v případě potřeby (školní a výchovné problémy) obrátit na výchovného poradce školy nebo na metodika prevence.

Kontakty:

Výchovný poradce - Mgr. Anežka Chládková, tel. 775 853 752, e-mail:  chladkova@sszplana.cz

Metodik prevence - Mgr. Andrea Hušková, tel. 607 907 107, e-mail: huskova@sszplana.cz