close

Protipožární prevence na naší škole

Protipožární prevence na naší škole

Ve dnech 27. 3. a 3. 4. 2019 se žáci prvních ročníků zúčastnili besedy s por. Ing. Janem Krasinským, pracovníkem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, zaměřené hlavně na protipožární prevenci, ale i na ochranu obyvatelstva, mimořádné události, volání na tísňové linky a integrovaný záchranný systém. Celá beseda se nesla v příjemné, přátelské atmosféře a žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací. Pan Krasinský velmi ochotně a trpělivě odpovídal na všechny dotazy, nejvíce se jich týkalo požáru jezdeckého areálu v Oldřichově. Na závěr žáci pana Krasinského odměnili dlouhým potleskem.                                                                                               

                                                                                                                          Mgr. Petr Zeidler, SŠŽ v Plané