close

Domácí násilí

Přednáška na téma Domácí násilí

16. dubna 2019 proběhla v rámci primární prevence beseda na téma Domácí násilí pro třetí ročníky oboru Cukrář, Ošetřovatel a Operátor skladování. Přednášku připravila paní Bednářová lektorka Bílého kruhu bezpečí, z. s. z plzeňské poradny. Bílý kruh bezpečí pomáhá obětem trestné činnosti a provádí prevenci trestné činnosti. Téma přednášky pro žáky bylo Domácí násilí. Žáci byli seznámeni s formami domácího násilí, jak ho rozpoznat a možnostmi pomoci a obrany. Dále se dozvěděli informace o humanitárním spolku Bílý kruh bezpečí, z. s., komu pomáhá, zásady poskytování služeb. Žáci mohli v průběhu besedy také sdělovat své znalosti a zkušenosti s danou tématikou. Na konci přednášky proběhla závěrečná reflexe žáků.                                  

                                                                                                                       Bc. Andrea Hušková